Skip to main content

Uncategorised

Disclaimer

Disclaimer & Copyright

Algemene voorwaarden
Op al omijn overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd in 2014 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een kopie hiervan kunt u per mail aanvragen.

Disclaimer
Ik zet me in om de informatie die ik aanbied op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar ik geef hiervoor geen garanties.
 Ik kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van mij worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Kees van Dongen - Landschaps- & Portretfotografie.
De informatie op mijn website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Ik heb geen zeggenschap over deze websites.
Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Ik aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door aanpassingen uitgevoerd door de klant zelf of door de provider waar de website wordt gehost.

Copyright
Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen keske.com en vandongenfotografie.nl berusten bij Van Dongen Design | Webdesign & Internetmarketing, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze domeinnamen.
Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door mij op welke manier dan ook.
Nederlands recht is van toepassing.

Kees van Dongen

Gebouwd met liefde en cafeïne :).

Lees meer …Disclaimer

 • Hits: 6361

Privacybeleid

Privacybeleid

Kees van Dongen - Landschaps- & Portretfotografie,  gevestigd aan Rupelstraat 34, 5704 AX Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.keske.com
Rupelstraat 34
5704 AX Helmond
+31 492 792 844

Kees van Dongen is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Dongen Design.
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad  ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ik analyseer uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Ik volgtuw surfgedrag over deze website waarmee wij mijn producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hantereer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden zolang ik werk verrichten voor deze klant. Indien men geen klant meer is van mij worden persoonsgegevens na 2 jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ik mijn website op basis van deze informatie kuan optimaliseren.

U stemt met uw bezoek aan mijn website automatisch in voor het gebruik van deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ikj u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vragen of klachten? Hebt u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan alsjeblieft via e-mail contact met mij op. U kan deze mail sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Bent u niet tevreden met mijn antwoord en komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.
Mijn contactgegevens: VKees van Dongen | Rupelstraat 34 | 5704 AX Helmond | 0492 - 792 844 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer …Privacybeleid

 • Hits: 12543

Shop

Voorbeelden

Voor het bestellen van andere werken: klik hier

Of kijk hieronder voor verschillende mogelijkheden ↓

Prints

Internationale en Europese shops voor prints:

 • Prints bestellen

  Voor Nederland en België

  Bestel op uw print op Werk Aan De Muur.

  Bestel

 • Bilder bestellen

  Für Deutschland

  Bilder können über Oh My Prints erworben werden.

  Kaufen

 • Commander des images

  Pour La France

  Les images peuvent être achetées via Oh My Prints.

  Acheter

 • Prints for sale

  Other countries (shipping Worldwide)

  All countries worldwide

  Order

Lees meer …Shop

 • Hits: 5501

Workshop naar keuze

Workshop Fotografie naar keuze

Workshop - Fotografie naar keuze

Bepaal zelf wat u wilt leren

1 persoon

Kies voor een workshop op maat

Je kunt ook kiezen voor een workshop Fotografie naar keuze. Je kunt zelf samenstellen wat je graag wilt leren.

Neem contact op middels onderstaand formulier om je wensen te bespreken. 

Prijs:
€ 195,- incl BTW (per persoon)

Duur:
4 uren

Groepsgrootte:
1 persoon

Locatie:
Helmond, Nederland

Ervaring:

 • Beginner, amateur, enthousiaste en semiprofessionele fotografen.

Benodigdheden

 • Camera met evt. mogelijkheid tot instellen van diafragma, sluitertijd en iso
 • Laptop (indien bewerken gewenst is)
 • Lightroom CC, Capture One of  andere rawconverter (indien bewerken gewenst is)
 • Photoshop (indien bewerken gewenst is)

Andere workshops

Aanmelden workshop

Lees meer …Workshop naar keuze

 • Hits: 3550

© 2012 - 2024  Kees van Dongen - Fotografie  |  Alle rechten voorbehouden  |  Privacybeleid  |  Disclaimer  |  Website: Van Dongen Design